Lyrics

Bail’ Eilidh (Live)

RER001CD-product-01

Preview

Helenstown

From the self-titled album “Véloniños”

Download Stream

“Bail’ Eilidh” is a Gaelic version of our song “Helenstown”, translated by the wonderful Beathag Mhoireasdan and performed live with special guest Alasdair Mac Ille Bhàin at Ceòl’s Craic Americana Night in September 2015.

Glèidh do bhilean do chuideigin,
Do phògan cha mhill mi,
Oir mun àm seo a-màireach,
Siùil air an lìonadh, oiteag an aithreachais… a’ sèideadh’.

Maoth a bha do shuathadh,
Nuair air do thràighean a chluich sinn,
Falaichidh eadar-sholas m’ eagal,
Tha an drochaid a-nochd faisg air fàire… is fios agam,

Bail’ Eilidh,
Bail’ Eilidh,
Rubha, Àrd Mòr, do sholais fad’às a’ seargadh,
Bail’ Eilidh,
Bail’ Eilidh,
Gleann Freòin, a-nis do mhic air chall… ‘g èigheach… a’ tuiteam’.

Mhàthair mar tha mi a’ sgrìobhadh,
Cha dùraig dhomh innse dhuibh,
Na sligean tàirn(ean)ach tuiteam… ach carson?
Chan eil glòir ann,
Na lasairean boillsgeach ag èirigh,
Ach nam chridhe… tha mi dhachaigh.

Bail’ Eilidh,
Bail’ Eilidh,
Rubha, Àrd Mòr, do sholais fad’às a’ seargadh,
Bail’ Eilidh,
Bail’ Eilidh,
Gleann Freòin tha do mhic a-nis air chall… ‘g èigheach’… a’ tuiteam’.